Konsultacja (indywidualna, małżeńska, rodzinna) – jedno lub kilka spotkań mających na celu rozpoznanie problemu i najlepszej formy pomocy dla Ciebie, a także czy rzeczywiście potrzebujesz pomocy psychologicznej.

Pomoc psychologiczna w kryzysie – od 1 do 12 spotkań w częstotliwości ustalonej z terapeutą. Kryzys to zdarzenie losowe lub nowa, trudna sytuacja życiowa, w które zawodzą dotychczasowe sposoby radzenia sobie. Może to być np. zdrada, rozwód, śmierć bliskiej osoby, gwałt, utrata pracy, zmiana miejsca zamieszkania, urodzenie dziecka. Celem pomocy psychologicznej w kryzysie jest powrót do formy psychicznej sprzed kryzysu.

Psychoterapia indywidualna – po odbyciu konsultacji i określeniu problemu i celu terapii może to być psychoterapia krótkoterminowa ( kilka miesięcy ) lub długoterminowa ( minimum rok ). Spotkania zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu.

Psychoterapia małżeńska (par) – podobnie jak w terapii indywidualnej różnica polega na tym, że w spotkaniu biorą udział obydwoje małżonkowie (partnerzy).

Psychoterapia rodzin – zazwyczaj są to problemy wychowawcze z dorastającymi dziećmi, konflikty międzypokoleniowe, kryzysy w małżeństwach itp. Po odbyciu konsultacji z całą rodziną (od 1 do 3 spotkań) w zależności od problemu terapeuta proponuje odpowiednie formy pomocy albo kieruje do właściwych specjalistów, lub innych ośrodków.