Małgorzata_Lesińska_Wilczek1

Nazywam się Małgorzata Lesińska-Wilczek. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą wyszkolonym zgodnie z zaleceniami Polskiej Rady Psychoterapii. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Jestem absolwentką całościowego szkolenia w ramach 4-letniego studium psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.


Posiadam certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej (nr 18/2016) otrzymany po złożeniu specjalistycznego egzaminu potwierdzającego kompetencje psychoterapeuty. Dysponuję kwalifikacjami do samodzielnego prowadzenia psychoterapii, ustawicznie aktywizuję wiedzę i umiejętności zawodowe. Swoją pracę poddaję społecznemu oglądowi i postępuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.


Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oraz członkiem Komisji Rewizyjnej PTPI. Jestem także członkiem zwyczajnym Polskiej Federacji Psychoterapii. Działam na rzecz poprawy stanu prawnego polskiej psychoterapii będąc reprezentantem PTPI w Polskiej Radzie Psychoterapii.

Nadal pozostaję w specjalistycznym, certyfikacyjnym szkoleniu dla absolwentów Studium Psychoterapii. Swoją pracę poddaję superwizji u certyfikowanych superwizorów (certyfikaty PTP, PTPI, EAP) w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.


Ponadto ukończyłam następujące szkolenia i warsztaty:

  • Diagnoza nozologiczna DSM IV-TR – kurs podstawowy i zaawansowany
  • Integratywna systemowa psychoterapia krótkoterminowa
  • Integratywna systemowa psychoterapia depresji
  • Integratywna systemowa psychoterapia zaburzeń lękowych
  • Hipnoza kliniczna – kurs podstawowy i zaawansowany
  • Psychoterapia pacjentów z zaburzeniami jedzenia
  • Psychosomatoterapia, mindfulness – kurs specjalistyczny
  • Psychoterapia par


Pomagam ludziom, pracując w służbie zdrowia od 1984 roku (Szpital Wojewódzki w Ciechanowie oraz Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie). Odbyłam staż kliniczny na oddziale psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu.

Od 2010 roku prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną – Specjalistyczny Gabinet Integratywnej Psychoterapii MetaSystemowej w Warszawie.

Pracuję w nurcie integratywnej psychoterapii MetaSystemowej, która łączy w sobie elementy głównych nurtów psychoterapeutycznych takich jak psychoterapia systemowa, ericksonowska, psychodynamiczna, procesu, poznawczo-behawioralna, gestalt, hipnoza i praca z ciałem. Dzięki takiemu podejściu i szerokiemu wachlarzowi szkoleń w różnych podejściach terapeutycznych, możliwe jest indywidualne dopasowanie sposobu prowadzenia terapii i wybieranie metod najlepszych dla skutecznej psychoterapii pacjentów, oraz znacznej i trwałej poprawy w funkcjonowaniu w relacjach z innymi i w poczuciu zadowolenia z życia.

W psychoterapii MetaSystemowej człowiek jest postrzegany jako część systemu, w którym funkcjonuje. Jego problemy nie pochodzą tylko z wewnętrznych procesów psychicznych, ale mają na nie wpływ różne czynniki związane z systemem pacjenta – rodziną, środowiskiem zawodowym i społecznym. Takie podejście pozwala na szerokie możliwości pomocy w różnych zaburzeniach oraz innych problemach pacjentów.

Prowadzę psychoterapię indywidualną par, rodzin oraz grupową. Specjalizuję się także w pomocy osobom LGBT.

Obecnie prowadzę prywatną praktykę – Specjalistyczny Gabinet Integratywnej Psychoterapii MetaSystemowej w Warszawie. Swoją pracę superwizuję u certyfikowanych (certyfikaty PTP, PTPI, EAP) superwizorów w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

W celu umówienia wizyty zadzwoń: mgr Małgorzata Lesińska-Wilczek, tel. 694 012 251