• Pojedyncza konsultacja i sesja trwa do 60 min. i kosztuje 120zł. Odpłatność realizowana jest bezpośrednio po zakończeniu spotkania.
  • W przypadku spóźnienia płaci się za całą sesję. Nie jest ona przedłużana.
  • Za opuszczenie umówionej sesji pacjent płaci 120zł, chyba że odwoła ją 24 godziny przed umówionym terminem (telefonicznie, przez SMS lub przez e-mail).
  • Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu, chyba że terapeuta uzna, że potrzebna jest inna częstotliwość.
  • W okresie psychoterapii nie można pozostawać w terapii u innego terapeuty, chyba że terapeuta prowadzący zdecyduje inaczej.
  • Czas trwania psychoterapii jest uwzględniany indywidualnie z psychoterapeutą.
  • Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii wobec osób trzecich np. rodziny, postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta albo osób trzecich, lub sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta np. psychiatrą udostępnia tylko niezbędne informacje za wiedzą pacjenta.
  • Praca psychoterapeuty podlega superwizji. Służy to ulepszaniu usług i lepszej opiece nad pacjentami .Omawiając ją z innymi terapeutami dba o anonimowość pacjentów.